GGROUP

BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 13/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 13/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 13/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

13-08-2021
Hãy trở thành người đồng hành của Công ty

Đã bao giờ bạn suy nghĩ đến vai trò của mình với Công ty, một nhân viên, người làm công ăn lương hay đối tác, người đồng hành với Công ty ? Mỗi một kinh nghiệm của bản thân bạn đều đang tạo ra một sân khấu riêng cho bản...

13-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 12/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 12/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 12/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

12-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 11/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 11/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 11/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

11-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 10/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 10/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 10/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

10-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 09/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 09/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 09/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

09-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 06/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 06/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 06/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

06-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 05/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bảng tin Covid cuối ngày 05/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 05/08: A. Tình hình khai báo y tế nội bộ Theo thông tin khai báo y tế nội bộ...

05-08-2021
BẢN TIN COVID NỘI BỘ NGÀY 04/08/2021 – GGROUP

Thân gửi ACE toàn Công ty, P.HCQT cập nhật bản tin Covid cuối ngày 04/08 của Công ty: 1. Tình hình khai báo y tế nội bộ Công ty trong ngày 04/08: Theo thông tin khai báo y tế nội bộ Công ty ngày 04/08 P.HCQT tổng hợp gửi thông...

04-08-2021