2020; Tổng kết

Tám tháng – Tháng Tám nhìn lại Tổng kết năm 2020 GOBRANDING – MỘT NĂM ĐẦY THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN NHƯNG THÀNH CÔNG VÀ ĐÁNG TỰ HÀO

TÁM THÁNG - THÁNG TÁM NHÌN LẠI TỔNG KẾT NĂM 2020 MỘT NĂM ĐẦY THÁCH THỨC, KHÓ KHĂN NHƯNG THÀNH CÔNG VÀ ĐÁNG TỰ HÀO Chúng ta đang ở những ngày cuối cùng của tháng 08, toàn thể Anh Chị Em Công ty chuẩn bị bước vào những ngày nghỉ...

25-08-2021