Power Automate là gì? Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng ?

27-08-2021

     

Một ví dụ về quy trình tự động hóa: Gửi email bất cứ khi nào một Tweet mới sử dụng từ khóa

Giả sử bạn điều hành một doanh nghiệp bán phần cứng chơi game, ví dụ như card đồ họa. Đương nhiên, bạn muốn nhắm mục tiêu đến những người muốn mua GPU. Vì vậy, bạn sẽ để mắt đến những khách hàng quan tâm đến phần cứng chơi game. Một cách để làm điều này là theo dõi các từ khóa nhất định phù hợp với mục tiêu kinh doanh của bạn.

Trước tiên, bạn hãy truy cập vào trang Microsoft Power Automate. Tiến hành đăng nhập dịch vụ bằng tài khoản Microsoft của bạn.

Giao diện Microsoft Power Automate xuất hiện, hãy nhấn vào “Twitter”.

Nhấp vào Send an email for new Tweets about a certain keyword. Hoặc trên trang chủ Power Automate, hãy sử dụng hộp tìm kiếm và tìm “Twitter”Kết nối tài khoản Twitter bằng cách nhấp vào dấu + và nhập thông tin đăng nhập của bạn. Nhấp vào Continue sẽ đưa bạn đến màn hình tùy chỉnh quy trình.

Nhấp vào Continue sẽ đưa bạn đến màn hình tùy chỉnh quy trình

Tùy chỉnh quy trình với thông tin phù hợp trong các trường được cung cấp:

  • Trong hộp When a new tweet is posted, hãy nhập các cụm từ bạn muốn tìm kiếm.
  • Trong hộp Get User, hãy nhập tên của người dùng mà bạn muốn giám sát.
  • Trong hộp Send an email, nhập địa chỉ email bạn muốn gửi email đến.
  • Nhấp vào Save và bạn đã tạo thành công quy trình.